N
ationale Vereniging voor (Oud)gedienden van de Belgische Strijdkrachten

Na een turbulent jaar 2012 en een desastreus einde van 2012, werd door ons Bestuur,
in samenspraak met onze leden, beslist om een eigen
Vaderlandslievende vereniging op te richten.

koningspaar

Doordat menige leden zich best konden vinden in ons Bestuur en
doordat zij samen met ons enkele mooie vriendschappen opgebouwd hadden,
hebben wij op 06 januari 2013 onze oprichtingsvergadering gehouden.

De doelstellingen, zoals deze omschreven zijn in onze statuten, blijven nagenoeg dezelfde.
Het verenigen van alle (oud)militairen, zowel beroeps als dienstplichtigen,
ex Rijkswachters, leden van de ex - Gemeentepolitie,
alle huidige leden van de Geïntegreerde Politie,
maar ook sympathisanten, familie en vrienden, om de gruwel van de grote oorlogen en
de andere oorlogsdaden, niet uit de aandacht te laten verdwijnen.

Vanaf het ogenblik dat de statuten beschikbaar zijn,
zullen deze op onze nieuwe website geplaatst worden.
Zoals altijd proberen wij aanwezig te zijn op talrijke evenementen,
herdenkingen en plechtigheden, om samen met de Burgerlijke overheden
deze zaken in de belangstelling te houden.

De oprichting van onze vereniging is mede te danken aan:
Willy Clauwaert, Erik Vandycke, Luc Valcke, Noël Coppens, Armelle Schollaert,
Rudi Bogaert en Filip Van Hecke.
Wij zullen er alles aan doen om het onze leden aangenaam te maken en
door te gaan op ons elan.

Al onze contacten worden per brief ingelicht van ons ontstaan en onze doelstellingen.
Wij zijn er van overtuigd dat alle Gemeenten en Steden die ons vroeger genegen waren,
dit nu ook verder zullen doen.