krant-home
Onze Meetjeslandse Driekleur van februari staat online!
Bekijk de krant hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De nieuwe koninklijke foto! Prachtig!

koninklijke foto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bescherming van de Privacy
Beste leden, beste vrienden, vanaf 25 mei 2018 is de “General Data protection Regulation(GDPR), een Europese regelgeving ter bescherming van de privacy, van toepassing. Concreet wordt gesteld dat een inventaris dient opgemaakt te worden van de gegevens die door ons worden bijgehouden en tot welk doel deze bijgehouden worden. De leden dienen expliciet hun toestemming te geven tot het bijhouden van hun gegevens. Alle leden hebben ook het recht om te vragen om hun gegevens te wissen uit onze bestanden. In het kader van de goede werking van onze vereniging houden wij enkel de gegevens bij van de leden die voor het lopende werkjaar in orde zijn met hun bijdrage. Welke gegevens houden wij bij: Naam, Voornaam, adres, email, telefoon en militaire gegevens van de dienstperiode. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van een goede werking van de vereniging, met andere woorden, deze gegevens dienen enkel om u op de hoogte te houden en te brengen van feestelijkheden, reisjes, ed… alsook het versturen van het periodieke ledenkrantje. Mogen wij u dan ook vragen om het bijgevoegd documentje persoonlijk in te vullen en via mail, post of per drager terug te bezorgen aan ons secretariaat.Erik Vandycke, Staatsbaan 72/2te 9991 Adegem Een stilzwijgende toestemming is volgens de Europese regelgeving niet toegelaten.
U kan het formulier hier downloaden


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gastenboek
Laat ook eens een berichtje na op ons gastenboek.
Wij weten graag wat u van onze vereniging vind
hier klikken